Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r38372746280,Odbiornik-szerokopasmowy.html
2019-11-18, 17:55

Odbiornik szerokopasmowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Odbiornik szerokopasmowy
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
widmowa czułość względem mocy odbiornika szerokopasmowego
Zakres pomiarowy/metoda
(0,01÷ 1) A/W metoda porównawcza bezpośrednia
Niepewność rozszerzona
0,01
cena

3250 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
zakres80 ÷ 1000) nmco 20 nm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-