Woltomierze napięcia przemiennego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Woltomierze napięcia przemiennego
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne przemienne
Zakres pomiarowy/metoda
1 mV ÷ 10 V (DC ÷ 10 Hz) metoda bezpośredniego porównania z DC
Niepewność rozszerzona
5E-05 V/V do 2,1E-03 V/V
cena

52 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy