Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r3799565897,Miernik-drgan-mechanicznych-dzialajacych-na-czlowieka-w-sposob-ogolny-i-przenosz.html
2019-09-17, 10:13

Miernik drgań mechanicznych działających na człowieka w sposób ogólny i przenoszonych przez kończyny górne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik drgań mechanicznych działających na człowieka w sposób ogólny i przenoszonych przez kończyny górne
Symbol laboratorium
Nr pracowni
12
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odpowiedź przyrządu na sygnały drganiowe określone w normie PN-EN ISO 8041-1:2017
Zakres pomiarowy/metoda
zakres wzorcowania wg rozdziału 14 normy PN-EN ISO 8041-1:2017
Niepewność rozszerzona
zależnie od mierzonego parametru od 1,1% do 2,8% dla miernika o rozdzielczości 1%
cena

2210 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
3 - kanały; po 1 przetworniku 3-osiowym do drgań o działaniu ogólnym i przenoszonych przez kończyny górne
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Koszt dotyczy podanej konfiguracji miernika. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.