Nawigacja

Certyfikat MID

PL-MI002- 1450CQ0001 wyd. 1


Nr certyfikatu / Certificate no
PL-MI002- 1450CQ0001 wyd. 1
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat badania typu WE
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Przelicznik do gazomierza
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
 
Typ / Type
CMK-03
Data wydania / Released from
2015-08-27
Data obowiązywania od / Valid from
2015-08-27
Data obowiązywania do / Valid until
2025-08-26
Jednostka notyfikowana / Notified body
Instytut Nafty i Gazu - JN 1450
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
 
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
COMMON S.A.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
91-205
Wnioskodawca miasto / City
Łódź
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Aleksandrowska 67/93
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
 
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
 
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
COMMON S.A.
Producent kod / Postal code
91-205
Producent miasto / City
Łódź
Producent ulica / Street
ul. Aleksandrowska 67/93
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
 
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
 
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry