Kolorymetry innych producentów


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kolorymetry innych producentów
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współrzędne chromatyczności x, y lampy wolframowej
Zakres pomiarowy/metoda
2856 K metoda porównawcza z użyciem wzorców odniesienia temperatury barwowej i światłości
Niepewność rozszerzona
1,60 %
cena

1300 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-