Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r377763730819,Certyfikowany-pehametryczny-material-odniesienia-wytworzenie-wzorcowanie.html
2020-09-19, 07:51

Certyfikowany pehametryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany pehametryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pH
Zakres pomiarowy/metoda
1,68
Niepewność rozszerzona
0,01
cena

130 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
250mL
Kontakt
chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9395