Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r3772705929984,DT-1442020.html
17.06.2024, 00:40

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MADAG" sc Adam Głombik & Joanna Głombik


Skrócona nazwa podmiotu
PW MADAG
Adres podmiotu
47-400 Racibórz
ul. Gospodarcza 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MADAG" sc Adam Głombik & Joanna Głombik

Numer cechy
0269 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 144/2020 2020-08-05 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 144/2020
  1. ul. Rybnicka 61, 47-400, Racibórz
aktywny