Nawigacja

Certyfikat MID

JN1446/ 2/2013 wersja 2


Nr certyfikatu / Certificate no
JN1446/ 2/2013 wersja 2
Rodzaj certyfikatu / Category
Approved Quality System
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Active electrical energy meter
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
 
Typ / Type
L3Fn…, L3Fk…, L1Fk…, L3Fm...
Data wydania / Released from
2015-08-05
Data obowiązywania od / Valid from
2015-08-05
Data obowiązywania do / Valid until
2016-09-26
Jednostka notyfikowana / Notified body
Regional Verification Office in Łódź - NB 1446
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
 
Język / Language
en
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
JM-TRONIC Sp. z o.o.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
04-691
Wnioskodawca miasto / City
Warszawa
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Wapienna 43/45
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
-
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
-
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Poland
Producent nazwa / Manufacturer's name
JM-TRONIC Sp. z o.o.
Producent kod / Postal code
04-691
Producent miasto / City
Warszawa
Producent ulica / Street
ul. Wapienna 43/45
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
-
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
-
Producent kraj / Manufacturer's country
Poland
do góry