Wzorce (achromatyczne i barwne) w geometrii pomiaru 8°:d


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) w geometrii pomiaru 8°:d
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
widmowy współczynnik odbicia rozproszonego
Zakres pomiarowy/metoda
(380 ÷ 780) nm, co 10 nm; (780 ÷ 1400) nm, co 10 nm; (1400 ÷ 2400) nm, co 100 nm
Niepewność rozszerzona
0,0013 + 0,0053·ρ
cena

1040 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 94 36, 22 581 94 95, e-mail: sylwia.gornik@gum.gov.pl alicja.zydorowicz@gum.gov.pl