Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r365754329,Cisnieniomierz-hydrostatyczny.html
2019-09-17, 10:30

Ciśnieniomierz hydrostatyczny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Ciśnieniomierz hydrostatyczny
Symbol laboratorium
Nr pracowni
72
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wysokość słupa cieczy
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 4000) Pa
Niepewność rozszerzona
(0,14 ÷ 0,34) Pa
cena

1300 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
kompensacyjny (10 pkt. pomiarowych)
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.