Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 4/2019


Nr decyzji
ZT 4/2019
Znak zatwierdzenia typu
PL T 19 4
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1500 dm3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A.
Kod
22-400
Miasto
Zamość
Ulica
ul. Szczbrzeska 19
Kraj
Polska
Data wydania
2019-01-09
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2029-01-09
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry