Termistor


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Termistor
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
1 punkt w zakresie (-50 ÷ 100) °C, metoda porównawcza
Niepewność rozszerzona
(od 0,007 do 0,01) °C
cena

273 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 94 32 e-mail: marek.kozicki@gum.gov.pl