Klucze dynamometryczne referenyjne (transferowe)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Klucze dynamometryczne referenyjne (transferowe)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
moment siły - zgodny i przeciwny do ruchu wskazówek zegara (oba kierunki)
Zakres pomiarowy/metoda
(50 ÷ 1000) N·m
Niepewność rozszerzona
0,1 %
cena

1885 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
do 10 punktów pomiarowych
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Adiustacja - dodatkowo 2 rbg. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt
masslab@gum.gov.pl tel.: 22 581 9109 tel.: 22 581 9547