Wodomierz (temp. wody od 0,1 °C do 30 °C)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wodomierz (temp. wody od 0,1 °C do 30 °C)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
objętość przepływu (wody)
Zakres pomiarowy/metoda
(0,006 ÷ 20) m³/h
Niepewność rozszerzona
(0,1 ÷ 0,4) %
cena

1235 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
GUM
Uwagi dot. wzorcowania
do 5 pkt pom./ 3-krot. pomiar
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podano typowe parametry usługi. Laboratorium może na życzenie klienta wykonać wzorcowanie w innej, niż podana, liczbie punktów pomiarowych; koszt 130 zł (netto) za każdy dodatkowy punkt pomiarowy.
Kontakt

Wlodzimierz Mazur, wlodzimierz.mazur@gum.gov.pl tel.: 22 581 9325