Lampa wolframowa


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Lampa wolframowa
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
strumień świetlny lampy wolframowej (wzorzec 3- lampowy); wzorcowanie przy napięciu
Zakres pomiarowy/metoda
(5 ÷ 3000) lm
Niepewność rozszerzona
0,015
cena

845 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
4,5 rbg-pierwsza lampa; 1 rbg- każda następna lampa
Kontakt
tel: 22 581 9446; 9587; 9403; 9054 e-mail: photometry@gum.gov.pl