Przyrząd EDM (dalmierz laserowy) - z interferometrem laserowym


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przyrząd EDM (dalmierz laserowy) - z interferometrem laserowym
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd pomiaru odległości
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 50) m
Niepewność rozszerzona
0,67 mm
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za 1 odcinek pomiarowy; za każdy kolejny odcinek pomiarowy 0,5 × stawka za 1 rbg
Kontakt

Robert Szumski; robert.szumski@gum.gov.pl; tel.: 225819332