Miernik drgań maszyn - 1 kanał, wielkość mierzona: przyspieszenie


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik drgań maszyn - 1 kanał, wielkość mierzona: przyspieszenie
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odpowiedź przyrządu na sygnały drganiowe
Zakres pomiarowy/metoda
5 Hz ÷ 10 kHz od 3 do 4 pkt. pom. zgodnie z normą ISO16063-21
Niepewność rozszerzona
1,1% ÷ 1,6% zależnie od częstotliwości
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Koszt dotyczy miernika 1-kanałowego o 1 wzmocnieniu z 1 przetwornikiem piezoelektrycznym i 1 wielkości mierzonej. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt

Zbigniew Siejda: zbigniew.siejda@gum.gov.pl; tel. 22 581 9207