Wzorce długości fali wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce długości fali wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego
Symbol laboratorium
Nr pracowni
61
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
długość fali dla materiału selektywnie przepuszczającego promieniowanie (dla jednego wzorca przy jednej połówkowej szerokości widmowej szczeliny wyjściowej)
Zakres pomiarowy/metoda
Zakresy widmowe (200 ÷ 900) nm, (900 ÷ 3000) nm
Niepewność rozszerzona
0,14 nm, 0,50 nm
cena

377 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-