Poziomnica elektroniczna - za pomocą optycznej głowicy podziałowej


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Poziomnica elektroniczna - za pomocą optycznej głowicy podziałowej
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd wskazywanego kąta nachylenia
Zakres pomiarowy/metoda
360° (4 × 90°)
Niepewność rozszerzona
zależna od rozdzielczości poziomnicy
cena

429 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
wzorcowanie poziomnicy w sześciu punktach pomiarowych, dla każdej ćwiartki (24 punkty pomiarowe)
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Za każdy dodatkowy punkt pomiarowy dolicza się 0,1 rbg pomnożone przez stawkę godzinową.
Kontakt

Katarzyna Nicińska; katarzyna.nicinska@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 84