Analizator wydechu


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Analizator wydechu
Symbol laboratorium
Nr pracowni
75
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
stężenie masowe
Zakres pomiarowy/metoda
(0,0 ÷ 3,0) mg/l symulator wydechu
Niepewność rozszerzona
(0,001 ÷ 0,03) mg/l
cena

345 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-