Nawigacja

Certyfikat MID

PL 20 004/MI-006 akt. 1


Nr certyfikatu / Certificate no
PL 20 004/MI-006 akt. 1
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat badania typu UE
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Waga automatyczna
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
Wagi dla pojedynczych ładówków (do ważenia odpadów)
Typ / Type
T-Master ELMO OSx, T-Master PRESTIGE USx
Data wydania / Released from
2023-04-17
Data obowiązywania od / Valid from
-
Data obowiązywania do / Valid until
2030-12-28
Jednostka notyfikowana / Notified body
Główny Urząd Miar - JN 1440
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
-
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
T-Master S.A.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
04-036
Wnioskodawca miasto / City
Warszawa
Wnioskodawca ulica / Street
Aleja Stanów Zjednoczonych 32 lok. U15
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
-
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
-
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
T-Master S.A.
Producent kod / Postal code
04-036
Producent miasto / City
Warszawa
Producent ulica / Street
Aleja Stanów Zjednoczonych 32 lok. U15
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
-
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
-
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry