Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r33684289256,Sekundomierze-elektroniczne-sterowane-recznie.html
2019-11-20, 22:33

Sekundomierze elektroniczne sterowane ręcznie


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Sekundomierze elektroniczne sterowane ręcznie
Symbol laboratorium
Nr pracowni
22
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przedział czasu
Zakres pomiarowy/metoda
(0,1 s ÷ 24 h) porównanie wskazań
Niepewność rozszerzona
od 0,003 s
cena

260 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
pomiar błędu krótkoterminowego i pomiar za pomocą chronokomparatora
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest określona dla średniej liczby roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia wzorcowania typowego przyrządu i typowych zakresów. W przypadkach wzorcowań nietypowych cenę określa się indywidualnie dla każdego przyrządu - liczba rbg x stawka za 1 rbg.