Pipety tłokowe jednokanałowe o zmiennej i stałej objętości


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pipety tłokowe jednokanałowe o zmiennej i stałej objętości
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność
Zakres pomiarowy/metoda
(1 ÷ 10 000) µl
Niepewność rozszerzona
(0,025 ÷ 15) µl
cena

30 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za jeden punkt pomiarowy
Kontakt

density@gum.gov.pl; elzbieta.lenard@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 10