Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 75/2011


Nr decyzji
ZT 75/2011
Znak zatwierdzenia typu
PL T 1175
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 000 m3 , naziemne, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp.z o.o.
Kod
09-410
Miasto
Płock
Ulica
ul.Wyszogrodzka 133
Kraj
-
Data wydania
2011-12-23
Data obowiązywania od
2011-12-23
Data obowiązywania do
2021-12-23
Decyzja powiązana
Uwagi
 
Cofnięto
nie
do góry