Konduktometr wraz z czujnikiem


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Konduktometr wraz z czujnikiem
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przewodność elektryczna właściwa elektrolitów
Zakres pomiarowy/metoda
od 0,015 S/m do 11,5 S/m
Niepewność rozszerzona
0,1 %
cena

416 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-