Gęstościomierz oscylacyjny, w jednej temperaturze, w miejscu ustawienia


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Gęstościomierz oscylacyjny, w jednej temperaturze, w miejscu ustawienia
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość cieczy
Zakres pomiarowy/metoda
(0,6 ÷ 2,0) g/cm4
Niepewność rozszerzona
(0,00002 ÷ 0,001) g/cm3
cena

813 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
W kosztach wzorcowania uwzględniono koszt CRM.
Kontakt
Elżbieta Lenard e-mail: density@gum.gov.pl; elzbieta.lenard@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 10