Wzorce (achromatyczne i barwne) w geometrii pomiaru 8°:d


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) w geometrii pomiaru 8°:d
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Parametry kolorymetryczne x, y, Y (dla trzech iluminantów i jednego obserwatora kolorymetrycznego)
Zakres pomiarowy/metoda
(380 ÷ 780) nm
Niepewność rozszerzona
niepewność przykładowego wzorca białego Y ± 0,53; x ± 0,0003; y ± 0,0004
cena

780 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 94 36, 22 581 94 95, e-mail: sylwia.gornik@gum.gov.pl alicja.zydorowicz@gum.gov.pl