Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r327305,Katownik-90-stalowy-granitowy-z-ramieniem-za-pomoca-maszyny-WMP.html
2021-01-27, 18:16

Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prostoliniowość
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 500) µm
Niepewność rozszerzona
0,5 µm
cena

234 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
max. wymiary kątownika (700 x 500) mm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
W przypadku pomiaru prostopadłości opłata za prostoliniowość nie jest pobierana.
Kontakt

Adam Wójtowicz; adam.wojtowicz@gum.gov.pl; tel.: 22 581 91 48