Rezystory stałe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Rezystory stałe
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja AC
Zakres pomiarowy/metoda
0,1 W ÷ 1 MW
Niepewność rozszerzona
10 ?W/W ÷ 6 mW/W dla 1 kHz
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za wzorzec stały lub jedną dekadę rezystora dekadowego (każda następna to kolejne 455,00 zł).