Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r3226434,Chronokomparatory-cyfrowe-analogowe-i-cyfrowo-analogowe.html
2021-06-22, 10:08

Chronokomparatory cyfrowe, analogowe i cyfrowo-analogowe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Chronokomparatory cyfrowe, analogowe i cyfrowo-analogowe
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Opłata stała związana ze zleceniem, przygotowaniem przyrządu i stanowiska pomiarowego - pobierana jednorazowo
Zakres pomiarowy/metoda
-
Niepewność rozszerzona
-
cena

130 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest określona dla średniej liczby roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia wzorcowania typowego przyrządu. W przypadkach wzorcowań nietypowych cenę określa się indywidualnie dla każdego przyrządu - liczba rbg x stawka za 1 rbg.
Kontakt

tel. 22 581 9418 tel. 22 581 9156 e-mail: time@gum.gov.pl