Sfera (kula) - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Sfera (kula) - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
średnica
Zakres pomiarowy/metoda
(201 ÷ 300) mm
Niepewność rozszerzona
Q[0,7; 1,2D] µm; D w m
cena

286 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Adam Wójtowicz; adam.wojtowicz@gum.gov.pl; tel.:22 581 91 48