Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r3106889571675,Wzorce-dlugosci-fali-wzorcowane-w-odniesieniu-do-wzorca-pierwotnego.html
2021-04-20, 05:46

Wzorce długości fali wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce długości fali wzorcowane w odniesieniu do wzorca pierwotnego
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
długość fali dla materiału selektywnie przepuszczającego promieniowanie (dla jednego wzorca przy dwóch połówkowych szerokościach widmowych szczeliny wyjściowej)
Zakres pomiarowy/metoda
Zakresy widmowe (200 ÷ 900) nm; (900 ÷ 3000) nm
Niepewność rozszerzona
0,14 nm; 0,50 nm
cena

715 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail: iwona.ostrowska@gum.gov.pl, dobrochna.matkowska@gum.gov.pl, jolanta.gebicka@gum.gov.pl