Dawkomierz terapeutyczny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Dawkomierz terapeutyczny
Symbol laboratorium
Nr pracowni
82
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
moc dawki pochłoniętej w wodzie
Zakres pomiarowy/metoda
metoda podstawienia
Niepewność rozszerzona
1 %
cena

1235 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
komora typu A nuklid Co-60
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena wzorc. dla jednej komory, w przypadku większej liczby komór cena ulegnie modyfikacji.