Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec napięcia powierzchniowego, w jednej temperaturze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec napięcia powierzchniowego, w jednej temperaturze
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie powierzchniowe cieczy
Zakres pomiarowy/metoda
(18 ÷ 65) mN/m
Niepewność rozszerzona
(0,1 ÷ 0,2) mN/m
cena

90 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Elżbieta Lenard e-mail: density@gum.gov.pl; elzbieta.lenard@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 10