Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r306189771310,Dowolny-odbiornik.html
2019-11-18, 18:34

Dowolny odbiornik


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Dowolny odbiornik
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
czułość względem mocy promieniowania laserowego
Zakres pomiarowy/metoda
(0,01÷ 1) A/W metoda porównawcza bezpośrednia
Niepewność rozszerzona
0,40 %
cena

780 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
jedna długość fali promieniowania laserowego
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Jedna długość fali promieniowania laserowego