Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r305239621,Pryzma-wieloscienna-za-pomoca-autokolimatora-i-precyzyjnego-stolu.html
2022-09-29, 06:15

Pryzma wielościenna - za pomocą autokolimatora i precyzyjnego stołu


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pryzma wielościenna - za pomocą autokolimatora i precyzyjnego stołu
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kąt między powierzchniami pomiarowymi
Zakres pomiarowy/metoda
360°, co 10°
Niepewność rozszerzona
≥ 0,07
cena

2600 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Katarzyna Nicińska; katarzyna.nicinska@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 84