Wzorzec geometryczny (odstępów) (np. ISO 5436-1 typ C) - za pomocą profilometru


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec geometryczny (odstępów) (np. ISO 5436-1 typ C) - za pomocą profilometru
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
parametry amplitudy
Zakres pomiarowy/metoda
Ra, Rq od 0,05 do 30 µm; Rp, Rv, Rz, Rt (wg PN-EN ISO 4287)
Niepewność rozszerzona
Q[15; 25Ra] nm; Ra w µm, Q[40; 50Rp] nm; Rp w µm
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-