Nawigacja

Upoważnienia do legalizacji - Rejestr decyzji

ZU 10/2012


Nr decyzji
ZU 10/2012
Rodzaj przyrządu pomiarowego
liczniki energii elektrycznej
Rodzaj legalizacji
Ponowna
Nr cechy
UPL 129
Oznaczenie przedsiębiorcy
Zakład Elektronicznych Urzadzeń Pomiarowych "POZYTON" spóoka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kod
42-200
Miasto
Częstochowa
Ulica
ul. Staszica 8
NIP
573-030-18-57
REGON
001376807
Adres miejsca wykonywania legalizacji
ul. Staszica 8, 42-200 Częstochowa
Data wydania
2012-06-20
Data obowiązywania od
2012-07-13
Data obowiązywania do
2015-07-13
Rejestr powiązany
Uwagi
czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,2, 0,5, 1 i 2
Cofnięto
nie
do góry