Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r29655625,Kalibratory-wielofunkcyjne.html
2022-01-26, 18:33

Kalibratory wielofunkcyjne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibratory wielofunkcyjne
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne stałe
Zakres pomiarowy/metoda
1 mV ÷ 10 V
Niepewność rozszerzona
1,1E-06 V/V do 1,3E-06 V/V
cena

60 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy
Kontakt
tel.: 22 581 9242; tel.: 22 581 9253 electricity@gum.gov.pl