Miernik poziomu dźwięku w zakresie częstotliwości infradźwiękowych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik poziomu dźwięku w zakresie częstotliwości infradźwiękowych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
- odpowiedź miernika na sygnał akustyczny z kalibratora 1 kHz; - odpowiedź miernika na sygnały akustyczne w polu swobodnym w zakresie częstotliwości infradźwiękowych
Zakres pomiarowy/metoda
określony w normie: PN-ISO 7196
Niepewność rozszerzona
0,2 dB 0,3 dB
cena

910 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123