Miernik drgań mechanicznych działających na człowieka przenoszonych przez kończyny górne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik drgań mechanicznych działających na człowieka przenoszonych przez kończyny górne
Symbol laboratorium
Nr pracowni
12
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odpowiedź przyrządu na sygnały drganiowe określone w normie PN-EN ISO 8041-1:2017
Zakres pomiarowy/metoda
zakres wzorcowania wg rozdziału 14 normy PN-EN ISO 8041-1:2017
Niepewność rozszerzona
zależnie od mierzonego parametru od 1,1% do 2,8% dla miernika o rozdzielczości 1%
cena

1430 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
3 - kanały; 1 przetwornik 3-osiowy do drgań przenoszonych przez kończyny górne
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Koszt dotyczy podanej konfiguracji miernika. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.