Analizator wydechu, w trzech punktach


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Analizator wydechu, w trzech punktach
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
stężenie masowe
Zakres pomiarowy/metoda
(0,0 ÷ 3,0) mg/l
Niepewność rozszerzona
(0,001 ÷ 0,03) mg/l
cena

345 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie w trzech punktch, za każdy dodatkowy punkt 100 zł
Kontakt

Piotr Janko; e-mail: piotr.janko@gum.gov.pl; tel. 581 9267