Kondensator stały


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kondensator stały
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność elektryczna
Zakres pomiarowy/metoda
0,001 pF ÷ 100 mF
Niepewność rozszerzona
30 ?F/F ÷ 130 mF/F
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-