Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r287149793269,DT-972019.html
19.06.2024, 12:25

P.H.U. "ZENTROLOG" Zenon Proskura


Skrócona nazwa podmiotu
"ZENTROLOG" Zenon Proskura
Adres podmiotu
78-650 Mirosławiec
Jabłonowo 40

P.H.U. "ZENTROLOG" Zenon Proskura

Numer cechy
0097 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 55/2019 2019-11-21 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy
DT 97/2019 2019-10-21 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 55/2019
  1. Jabłonowo 40, 78-650, Mirosławiec
aktywny
DT 97/2019
  1. Jabłonowo 40, 78-650, Mirosławiec
aktywny