Nawigacja

Certyfikat MID

L2.431.1163.2020- wersja 1


Nr certyfikatu / Certificate no
L2.431.1163.2020- wersja 1
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat systemu jakości producenta
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Przelicznik do ciepłomierza
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
-
Typ / Type
FAUN
Data wydania / Released from
2020-05-26
Data obowiązywania od / Valid from
2020-05-26
Data obowiązywania do / Valid until
2023-05-25
Jednostka notyfikowana / Notified body
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
-
Plik / Scan of certificate
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
Apator S.A.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
87 – 100
Wnioskodawca miasto / City
Toruń
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Gdańska 4A lok C4
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
-
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
-
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
Apator S.A.
Producent kod / Postal code
Producent miasto / City
-
Producent ulica / Street
-
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
-
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
-
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry