Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r286210953564,Wzorzec-twardosci-Vickersa-za-pomoca-stanowiska-wzorcowego-twardosci-Vickersa.html
2019-11-19, 00:50

Wzorzec twardości Vickersa - za pomocą stanowiska wzorcowego twardości Vickersa


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec twardości Vickersa - za pomocą stanowiska wzorcowego twardości Vickersa
Symbol laboratorium
Nr pracowni
73
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
twardość Vickersa
Zakres pomiarowy/metoda
(100 ÷ 1000) HV dla skal: HV0,05; HV0,1; HV0,2; HV0,3; HV0,5;
Niepewność rozszerzona
(1,2+0,07/d(mm))% dla HV0,05 ÷ HV0,1; (1,9+0,05/d(mm))% dla HV0,2 ÷ HV0,5
cena

208 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-