Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r2857344159,DT-1022019.html
2023-05-28, 05:20

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPECCAR PIOTR SERAFIN


Skrócona nazwa podmiotu
P.W. SPECCAR
Adres podmiotu
32-420 Gdów
Gdów 1414

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPECCAR PIOTR SERAFIN

Numer cechy
0102 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 21/2020 2020-04-29 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy
DT 102/2019 2019-10-28 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 21/2020
  1. Gdów 1414, 32-420, Gdów
aktywny
DT 102/2019
  1. Gdów 1414, 32-420, Gdów
aktywny