Wzorce (achromatyczne i barwne) w geometrii pomiaru d:8°


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) w geometrii pomiaru d:8°
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Parametry kolorymetryczne x, y, Y oraz L*, a*, b* (dla dwóch iluminantów i dwóch obserwatorów kolorymetrycznych)
Zakres pomiarowy/metoda
(400 ÷ 700) nm, co 10 nm
Niepewność rozszerzona
niepewność przykładowego wzorca białego Y ± 0,58; x ± 0,0003; y ± 0,0004; L* ± 0,24; a* ± 0,005; b* ± 0,007
cena

845 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 94 36, 22 581 94 95, e-mail: sylwia.gornik@gum.gov.pl alicja.zydorowicz@gum.gov.pl