Źródło oparte na lampie wolframowej


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Źródło oparte na lampie wolframowej
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
luminancja dla źródła opartego na lampie wolframowej
Zakres pomiarowy/metoda
(1,5 ÷ 400) cd/m²
Niepewność rozszerzona
0,03
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 9446; 9587; 9403; 9054; e-mail: photometry@gum.gov.pl