Przyrząd do pomiaru gęstości z zewnętrzną sondą pomiarową, w jednej temperaturze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przyrząd do pomiaru gęstości z zewnętrzną sondą pomiarową, w jednej temperaturze
Symbol laboratorium
Nr pracowni
74
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość cieczy
Zakres pomiarowy/metoda
(0,6 ÷ 2,0) g/cm3 gęstościomierz oscylacyjny
Niepewność rozszerzona
(0,0005 ÷ 0,001) g/cm3
cena

631 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-